Tag: , , , , , , , , ,

Успешна визуелизација на цели според Gabriele Oettingen

Gabriele Oettingen, германски психолог и истражувач на мотивацијата и...

Надминете го стравот преку соочување

Стравот е едно од основните чувства кое има значајна функција во насока на...

Како да им помогнете на децата да се соочат со стравот

Наместо да се обидуваме да ги „спасиме“ децата од ситуацијата која им...

Важноста на самоприфаќањето

Само тогаш кога ќе се прифатиме себе си, можеме да се промениме.

Стадиуми на тагување при загуба на блиска личност

Соочувањето со темата смрт е можноста за поставување сериозни прашања како:...

Од зависност до љубов

Љубовта не е безбедност на егото. Љубовта е акција. Љубовта е давање. Љубовта...

Гласот на срамот

Срамот е еден вид неискажана епидемија, тајната зад многу форми на нарушено...

Негативни автоматски мисли

Со тоа што ги идентификувате и разобличувате негативните автоматски мисли,...