Tag: , , , ,

Безвременска свесност

Дали е можно ли е да не се доживува временскиот рок, а со тоа и оној на крајот...