Tag: , , ,

Посттрауматско стресно растројство (ПТСД)

Што е пост-трауматскo стрес растројство (ПТСД) и кој може да го добие? Какви...