Tag: , , , , , , , ,

Семинар за ЕМДР (техника за третирање трауматски искуства)

ЕМДР семинар е научно поддржан и интегративен психотераписки пристап со...

Справување со внатрешниот критичар

Во западниот свет, самодовербата е високо вреднувана вредност. Здравата...

Посттрауматско стресно растројство (ПТСД)

Што е пост-трауматскo стрес растројство (ПТСД) и кој може да го добие? Какви...

Стрес и согорување

Определба и разлики помеѓу стрес и согорување Согорувањето е емоционален...

Стрес и анксиозни растројства кај млади

Несигурното приврзување, невротицизмот (ранливоста) и негативното...

Справување со стресни настани

Справување со стресни настани

Психолошка грижа: Kако да си помогнете себе и на другите во процес на...

Откријте го вашето ниво на стрес

Преку овој интересен инфографик, откријте го вашето ниво на стрес.

Што стои во позадината на анксиозноста?

Што доколку анксиозноста е биолошка реакција на заробен, неразрешен стрес...

Емоционална злоупотреба во врска

Емоционална злоупотреба во врска

емоционалната злоупотреба или емоционално насилство може да се јави во...

Зошто седењето е лошо за нас?

Зошто седењето е лошо за нас

Кои се скриените ризици кои ги предизвикува седењето?