Tag: , , , , , , ,

Петфакторски модел на личност

Петфакторскиот модел на личноста е психолошки модел предложен од страна на...

Интервју со Проф. д-р Мирoслав Пендароски: Сонот како психолошки феномен

„СОНОТ Е КРЕАТИВНА И ФАНТАСТИЧНА КОМБИНАЦИЈА НА ВЕРБАЛНИ, ВИЗУЕЛНИ И...

К.Г. Јунг – откриеното и скриеното во oдносите со луѓето

Луѓето имаат една личност, но во суштина, таа се состои од збир на...

Моќта на конформизмот

Како социјалната психологија го објаснува размислувањето и однесувањето...

Психологијата како професија (инфографик)

Студентите развиваат сестрано познавање вклучувајќи користење на научен...

Феноменот дежа ву: Мистерија која сите барем еднаш сме ја доживеале

Феноменот дежа ву: Мистерија која сите барем еднаш сме ја доживеале

Додека едни тврдат дека дежа ву е последица на потисната меморија, други...

Структура на личностa според Фриц Перлс

Ние не треба да станеме какви „треба“ да бидеме, туку да станеме она што...