Tag: , ,

Роршах психолошки тест: eдна од најмоќните и најконтроверзните алатки во психологијата

Роршах тестот е еден од најпознатите тестови и моќна алатка која помага за...

Тест за Самоефикасност

Самоефикасноста е особина која се однесува на нашето верување дека сме...

Тест: колкава е вашата самосвеснот

Психолозите Fenigstein, Scheier i Buss составиле прашалник преку кој можете да го...