Tag: , , , ,

Психичкото нарушување како можност за личен развој

Коренот на секое нарушување е болка. Откако ќе ја признаете и работите на...

Од зависност до љубов

Љубовта не е безбедност на егото. Љубовта е акција. Љубовта е давање. Љубовта...