Tag: , , , , , , , ,

Семинар за ЕМДР (техника за третирање трауматски искуства)

ЕМДР семинар е научно поддржан и интегративен психотераписки пристап со...

Кризно психолошко советување

При природни катастрофи и трауматски настани, очекувано е луѓето да бидат...

Посттрауматско стресно растројство (ПТСД)

Што е пост-трауматскo стрес растројство (ПТСД) и кој може да го добие? Какви...

Што стои во позадината на анксиозноста?

Што доколку анксиозноста е биолошка реакција на заробен, неразрешен стрес...

Насилство во тинејџерските врски

Насилство во тинејџерските врски

Нездравите врски може да започнат многу рано и да траат доживотно....

10 митови за депресијата на кои мораме да престанеме да им веруваме

10 митови за депресијата во кои мораме да престанеме да веруваме

На глобално ниво самоубиството го има земено централното место и сега...

3 совети како да разговарате со децата во врска со некој трауматски настан

3 совети како да разговарате со децата во врска со некој трагичен настан

Некои од нас може да плачат, други да почувствуваат лутина или фрустрација....

Страв и видови на страв

Страв и видови на страв

Вообичаената реакција на поединецот на надворешната закана од болка и...

Кошмари

Кошмарите и нивното значење

Што точно претставува кошмарот?