Tag: , , , ,

Што е зависност?

Секоја емоција има свој хемиски корелат.

Катастрофални очекувања: разбирање и третман

„Катастрофалните очекувања се сеќавања“ – Фриц Перлс