Tag: , , , , , , , ,

Семинар за ЕМДР (техника за третирање трауматски искуства)

ЕМДР семинар е научно поддржан и интегративен психотераписки пристап со...

Панични напади: објаснување на појавата

Паничен напад е интензивно и многу непријатно доживување објаснето како...

Надминете го стравот преку соочување

Стравот е едно од основните чувства кое има значајна функција во насока на...

АДХД: разбирање на состојбата и начини на справување

Хиперактивното нарушување на вниманието (АДХД) или хиперкинетичкото...

Уметноста на психотерапијата

Станува збор за збир вештини, техники и знаења, поврзано со (ре)едукација на...

Џо Фрост: Како најдобро да се справите со родителските проблеми

Џо Фостер (Jo Foster) e една од најпознати и најдобрите експерти во светот во...

Што е зависност?

Секоја емоција има свој хемиски корелат.

Нова студија открива кој е најефикасниот третман за социјална анксиозност

Опсежна студија го открива најефективниот третман за социјална...

Гранично нарушување на личноста

Она што главно го бележи граничното нарушување е шема на однесување на...

Анксиозност: што претставува и како се третира?

Најчесто анксиозните личности не ја сметаат доволно сериозно својата...