Tag: , , , , ,

Која е врската помеѓу туберколоза и ХИВ?

Која е врската помеѓу туберколоза и ХИВ?

Секој може да се зарази со ХИВ! Не постојат ризични групи, постои само...

Повеќе информации за туберколозата

Повеќе информации за туберколозата

Кај 10% од заразените по повеќе месеци или години може да дојде до намалување...