Tag: , , , , ,

Како настануваат убијците: Мозокот ги оправдува постапките и ја замолкнува совеста

Како настануваат убијците: мозокот ги оправдува постапките и ја замолкнува совеста

Кога луѓето сметат дека нешто е оправдано, тогаш во нивниот орбитофронтален...