Tag: , , , , , , ,

Панични напади: објаснување на појавата

Паничен напад е интензивно и многу непријатно доживување објаснето како...

АДХД: разбирање на состојбата и начини на справување

Хиперактивното нарушување на вниманието (АДХД) или хиперкинетичкото...