Tag: , ,

Ултиматум игра

Што може Ултиматум играта да ни каже за тоа како луѓето соработуваат?