Tag: , , , , ,

Tалкање на умот

Студените кои минале низ обука за користење техники со кои ја одржувале...