Tag: , , , , , , ,

Етнопсихологија

Етнопсихологија

Етнопсихологијата ги проучува и бројните различни влијанија на културата...

Метод на поместување

Заменетиот објект ретко или никогаш не го задоволува инстинктот или не ја...

Развојни аспекти на личноста

Развојни аспекти на личноста

Фројд посебно ја нагласил одлучувачката улога на првите години од животот

Феноменот дежа ву: Мистерија која сите барем еднаш сме ја доживеале

Феноменот дежа ву: Мистерија која сите барем еднаш сме ја доживеале

Додека едни тврдат дека дежа ву е последица на потисната меморија, други...

Страв и видови на страв

Страв и видови на страв

Вообичаената реакција на поединецот на надворешната закана од болка и...