Tag: , , , ,

Потреба да се има целосна контрола над животот

Дали имаме целосна контрола над својот живот? Или само сме играчки во рацете...

Основни човекови потреби

Задоволувањето на потребите на човекот има значајна улога во задоволството...

Споредување со други луѓе

Има еден вид споредување со другите луѓе кое не само што не нè збогатува...

3 совети како да разговарате со децата во врска со некој трауматски настан

3 совети како да разговарате со децата во врска со некој трагичен настан

Некои од нас може да плачат, други да почувствуваат лутина или фрустрација....