Tag: , , , , ,

Зошто не треба да се плашиме да зборуваме за своето ментално здравје?

Бидејќи криењето на менталните проблеми може да ги влоши проблемите....

Нагласено чувство на вина

Кога личноста се обвинува, таа лошо мисли за себе си, се презира и склона е да...

Гласот на срамот

Срамот е еден вид неискажана епидемија, тајната зад многу форми на нарушено...