Tag: , , ,

Што значи да се биде личност со интегритет

Интегрираната личност не се претставува поинаква од тоа што е, искрена е и...