Tag: , , , ,

Дислексија

Дислексија

Дислексијата напаѓа 1 од 5 луѓе, но искуството со дислексија не е секогаш...

На мозокот му треба фитнес: Помлад ќе го направат постојани активности и боровинки

Каква исхрана и активности му се потребни на мозокот?

Преку учење и стекнување на нови знаења, дури и во старите години е возможно...