Tag: , , ,

Недела на шизофренијата

Подигнување на свесноста за шизофренијата

Нивните реакции се емоционални, а пораката е јасна: со правилен третман и...

Приказна за шизофренијата

Приказна за шизофренијата

Во овој говор, таа бара од нас да погледнеме искрено, чисто и со сочувство...

Етнопсихологија

Етнопсихологија

Етнопсихологијата ги проучува и бројните различни влијанија на културата...

Емоционално писмо од шизофреничар

Емоционално писмо од лице со шизофренија

Емоционално писмо од Џими, болен од шизофренија.

Психолошки норми и психопатологии

Психолошки норми и психопатологии

Иако ние често проценуваме дали некоја личност е нормална или не е, треба да...