Tag: , ,

Разлики меѓу човечката и вештачката интелигенција

Вештачката интелигенција, како термин, постои од 80-те години, а денес...

Што претставува социјалната интелигенција и зошто е важна?

Социјална интелигенција

SI е нешто што се развива преку искуствата стекнати со други луѓе и преку...