Тест: Дали сте осамени?

Прочитајте го секое тврдење и заокружете го бројот кој најдобро опишува како се чувствувате.

1 – Воопшто не се однесува на мене

2 – Во главно не се однесува на мене

3 – Во главно се однесува на мене

4 – Целосно се однесува на мене

Американскиот писател John Stainbeck, во две години помина два пати по осум месеци потполно сам на планината Sierra Nevada. Открил дека многу брзо престанал да го говори своето писмо и да чувствува некои од вообичаените емоции. Тој сфатил дека тие емоции се последица на интеракцијата и разговорите со другите луѓе, а кога човекот е потполно сам станува различно битие. Изгледа дека својата човекова природа можеме да ја оствариме само во интеракција со другите луѓе.

 1. Во складни односи сум со луѓето околу себе.
 2. Ми недостига друштво.
 3. Немам никој на кого можам да се обратам.
 4. Немам чувство дека сум сам/а.
 5. Имам група на пријатели во која припаѓам.
 6. Имам многу заедничко со луѓето околу себе.
 7. Повеќе со никој не сум близок.
 8. Моите идеи и интереси не ги делат луѓето околу мене.
 9. Јас сум отворена личност.
 10. Близок/ка сум со некои луѓе.
 11. Луѓето не ме забележуваат во своето друштво.
 12. Моите друштвени односи се површни.
 13. Никој не ме познава навистина добро.
 14. Се чувствувам изолирано од другите.
 15. Кога посакувам друштво можам да најдам.
 16. Постојат луѓе кои навистина ме разбираат.
 17. Несреќен/на сум што сум толку повлечен/а.
 18. Луѓето се околу мене, но не и со мене.
 19. Има луѓе со кои можам да разговарам.
 20. Има луѓе на кои можам да се обратам.

 

Резултати:

Заокружете ги прашањата 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17 и 18. Броевите кои сте ги дале за овие прашања, претворете ги според следниот клуч:

1 = 4; 2 = 3; 3 = 2; 4 = 1

Потоа избројте ги бодовите на сите тврдења.

 • До 26 бодови – Моментално се чувствувате осамено и во вашиот живот недостигаат луѓе и блискост.
 • 27 до 44 бодови – Не се чувствувате особено осамено, рамномерно сте задоволни со своите односи со луѓето.
 • Повеќе од 44 бодови – Задоволни сте со своите односи со луѓето; во вашиот живот има доволно луѓе и доволно блискост.


Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.