Тест: дали се плашите од блискост

Прочитајте ги изјавите кои следат и проценете колку се согласувате со секоја од нив.

 

6 = целосно се согласувам

5 = се согласувам

4 = повеќе се согласувам отколку што не се согласувам

3 = повеќе не се согласувам отколку што се согласувам

2 = не се согласувам

1 = воопшто не се согласувам

 

  1. Ризично е да се зближувам многу со луѓето.
  2. Повеќе сакам луѓето да се држат подалеку од мене.
  3. Се плашам да се зближам вистински со некој бидејќи се плашам дека можам да бидам  повреден/а.
  4. Во најдобар случај истовремено можам да поднесам само еден до два блиски пријатели.
  5. Тешко е да им се верува на другите.
  6. Избегнувам интимност.
  7. Ме плаши блискоста со луѓето.
  8. Се колебам да откривам лични информации за другите.
  9. Многу е ризично да се биде близок со другите.
  10. Најважното што треба да се има на ум во некои односи е дали може нешто да ме повреди.

 

Резултати:

Соберете ги оценките на согласност кои ги дадовте во врска со изјавите.  Според резултатите на истражувањата (Rutter & Scwarts) ако вашиот збир е помал од 20, интимноста не е препрека за развој на вашите односи. Но доколку вашиот збир е поголем од 36, веројатно имате проблем со воспоставувањето близина. Луѓето со високи резултати на овој прашалник имаат тенденција да ја доживуваат блискоста како нешто ризично. Се чувствуваат сигурно кога се на дистанца од другите и кога имаат многу тесен круг на пријатели. Многу се внимателни во односите и кога конечно ќе се одлучат да се впуштат во некој близок однос, нештата се одвиваат многу бавно. Сепак, за нив блискоста не е нешто невозможно, но потребно им е повеќе време за да станат со некој навистина блиски.Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.