Трет интернационален гешталт конгрес во Македонија

Во периодот од 21 – 23 Ноември, 2014 (хотел „Континентал“), ќе се одржи Третиот Гешталт интернационален конгрес во Скопје. На Конгресот може да присуствуваат сите заинтересирани: психолози, студенти, психотерапевти, лица од хуманистичките науки и љубители на психологијата.

За таа цел, потребно е заинтересираните да пополнат пријава: https://aspekti.wufoo.com/forms/-registration-form/
Пријавувањето можете да го направите најдоцна до 1. ноември, 2014.
На овој настан можете да земете учество со предавање, презентација или работилница. 

Трет Гешталт интернационален конгрес во Р.Македонија
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.