Уметноста на психотерапијата

Психотерапијата, како метод, претставува еден од патиштата до личниот развој кој и’ помага на личноста да се осознае, да се развива и еволуира, да ги надмине старите трауми и непродуктивни шеми на однесување, преку ширење на свесноста, прифаќање и воспоставување нови и подобри начини на функционирање.

Психотерапијата се изучува како посебна гранка во психологијата, која (иако има бројни обиди за научно истражување и утврдување на нејзините позитивни влијанија) можеме да кажеме дека на некој начин, поблиска е до уметноста отколку до позитивната наука. Станува збор за збир вештини, техники и знаења, поврзано со реедукација на личноста, занимавајќи се со човековите искуства, мисли, верувања, вредности, чувства и однесувања… како и начинот на кој тие ја ограничуваат, спречуваат или и’ овозможуваат да расте и да се развива.

Наменета е за лица кои се соочуваат со тешкотии и проблеми кои ги надминуваат нивните капацитети за справување, што значително им влијае на нивното секојдневие, состојба и расположение. Но, исто така, се препорачува за лица кои сакаат подобро да се осознаат себе си, да работат на својата самоактуелизација и да го извлечат максимумот од своите потенцијали, задоволството и квалитетот на живеењето.

Во следното видео имате одлична можност да дознаете што претставува психотерапијата во нејзината основа, како се користи и зошто е толку корисна и значајна за човекот.Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.