За нас

Давид Тасевски

Психолог, лиценциран од Комора на психолози на РМ

Едукант на семејна и системска психотерапија

уредник и автор
david@psihologija.com.mk

Ирина Николовска

Психолог, Гешталт советник

уредник и автор
irina@psihologija.com.mk

Бојан Дешиќ

уредник и автор
bojan@psihologija.com.mk