За нашите родители секогаш ќе останеме деца

Животот често ни диктира брзо темпо, меѓутоа и прегратките се брзи, а исто така и изговореното „те сакам“.

„..и одеднаш сфаќаш дека твојата мајка е најдобрата мајка на светот.“Психолог, Семеен и системски советник. Лиценциран од Комора на психолози на РМ. Претседател и основач на Здружение Психоинтегра. Работно искуство во областа на клиничката психологија. Советувач во психолошко советувалиште на Здружение Доверба и координатор на проекти од областа на зависностите и психодијагностиката.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *