За потеклото на свеста

Свеста и нејзиното потекло е можеби најголемата загатка со која се занимаваат научниците и филозофите. Постојат бројни теоретски пристапи кои се обидуваат да одговорат на оваа значајна тема.

Погледнете го следното видео во кое се дава објаснување за тоа како несвесните организими стануваат свесни.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.