Заштедете време

Фирма за осигурување неодамна направи емотивна реклама во која едно дете ги завршува домашните обврски со цел да и помогне на неговата мајка, да и обезбеди повеќе време кое таа би го искористила со тоа што би дошла на неговата училишна претстава.Психолог, Семеен и системски советник. Лиценциран од Комора на психолози на РМ. Претседател и основач на Здружение Психоинтегра. Работно искуство во областа на клиничката психологија. Советувач во психолошко советувалиште на Здружение Доверба и координатор на проекти од областа на зависностите и психодијагностиката.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *