Животот е повеќе од тоа да бидете среќни

Нашата култура и време на живеење е опседнато со потрагата по среќа. Но, што ако постои поинаков пат, далеку поисполнувачки? Среќата доаѓа и си оди, вели авторката Емили Есфахани Смит, но пости такво нешто како Смисла на живеењето – подразбира служење на нешто поголемо од нас самите и развивање на најдоброто во себе. Тука станува збор за една сосем поинаква внатрешна состојба (која дава мир и енергизираност), од состојбата кога сме оптоварени со желбата да Не се биде (внатрешно и надвотрешно) таму каде што сме (што најчесто води до чувство на неисполнетост, фрустација и пад на волевите снаги).

Оваа подлога е далеку поразлична од секоја агонија во потрагата по „среќа“ и задоволното живеење. Дознајте повеќе за разликата меѓу тоа да бидете среќни и да водите живот кој за вас има значење.Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.