Зошто да бидеме подобри луѓе?

Зошто да се трудиме да бидеме подобри луѓе? Дали повеќето информации и совети кои се однесуваат на ова, автоматски ги отфрламе како „клише“? Сепак, науката истакнува дека алтруизмот е од многу поголемо суштинско и длабоко значење за човекот. Stephen Post, зборува за тоа како алтруистичното однесување го подобрува менталното, психичкото и физичкото здравје на човекот.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.