Зошто луѓето остануваат предолго во токсични врски со нарцисоидни личности?

Др. Рамани, водечки клинички психолог за темата нарцисоидност, зборува за тенденцијата да се остане предолго во токсична врска со нарцисоидна личност и штетноста од тоа која си ја нанесуваме на себе.

Тенденцијата да останеме предолго во ситуација/средина во која сме свесни дека сме фрустрирани, не рестеме и не сме задоволни, не е специфично само за романтичните релации… истите шеми на однесување може да се јават и на работното место, со семејството, пријателите.

Која е причината да останеме во тоа? Што сакаме да задржиме, заштитиме.. а што да придобиеме во една ваква специфична релација и ситуација? Која е замката? Слушнете ги согледувањата и препораките на извонредната др. Рамани за оваа тема.Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.