Зошто плачеме?

Зошто кога сме тажни или среќни плачеме? Дали плачењето е полезно за нашата психоемоционална состојба и што тогаш се случува во нашиот организам? Дознајте повеќе за ова во следното интересно видео, кое од научен аспект ја објаснува појавата на солзи и плачење кај луѓето.Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.