Зошто седењето е лошо за нас

Седењето за краток период може да ни помогне да се ослободиме од стресот или да закрепнеме од вежбањето. Но денешниот начин на живеење, наметнува повеќе седење отколку движење. Како влијае тоа на нас?




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.